We hebben een score app voor het wiezen, die noteert volgens onze puntentelling:

score.rijkvanafdronk.be

Broncode is beschikbaar onder open-sourcelicentie op gitlab.